Republičkog takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije 2022 u organizaciji ZMBŠS, KLARINET

Rezultati sa

Republičkog takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije 2022 u organizaciji ZMBŠS,

Beograd, 14. april 2022. godine

STRAHINJA JANKOVIĆ
pretkategorija
Inagrada
96,67 bodova
Klasa
Darko Davidović
Klavirski saradnik: 
Lena Pavlović
DUŠAN GAVARIĆ
pretkategorija
IInagrada
92,67 bodova
Klasa
Darko Davidović
Klavirski saradnik:           Lena Pavlović

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima! 🙂