Republičkog takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije 2022 u organizaciji ZMBŠS

Rezultati sa

Republičkog takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije 2022 u organizaciji ZMBŠS,

Beograd, 01-15.april 2022. godine

KATARINA BORBELJ
pretkategorija
 I3  nagrada
99,00 bodova
Klasa:
Ivana Bandić
Klavirski  saradnik:
Lena Pavlović
INES BARAČKOV
pretkategorija
 I11  nagrada
96,00 bodova
Klasa:
Jelena Krmpotić-Borbelj
Klavirski  saradnik:
Dunja Stojanović
GORJANA DAČOVIĆ
pretkategorija
 II8  nagrada
93,00 bodova
Klasa:
Jelena Krmpotić-Borbelj
Klavirski  saradnik:
Lena Pavlović
ISIDORA EMA RANKOV
pretkategorija
 II16  nagrada
89,80 bodova
Klasa:
Jelena Krmpotić-Borbelj
Klavirski  saradnik:
Dunja Stojanović
JELENA STANOJEVIĆ
I  kategorija
 I3  nagrada
99,00 bodova
Klasa:
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski  saradnik:
Dunja Stojanović
PETRA REDŽIĆ
I kategorija
 I13  nagrada
95,00 bodova
Klasa:
Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski  saradnik:
Lena Pavlović
LENKA NEDELJKOV
I  kategorija
 II15  nagrada
87,80 bodova
Klasa:
Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski  saradnik:
Lena Pavlović
JANA VASIĆ
II  kategorija
 I2  nagrada
98,20 bodova
Klasa:
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski  saradnik:
Filip Milisavljević
KONSTANTIN CRNJANSKI
II kategorija
 I3  nagrada
97,60 bodova
Klasa:
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski  saradnik:
Filip Milisavljević
MILAN GAVARIĆ
II  kategorija
 I4  nagrada
96,00 bodova
Klasa:
Jelena Boroš
Klavirski  saradnik:
Lena Pavlović

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima!