XII Festival gudača u Šapcu, u organizaciji MŠ “Mihailo Vukdragović”. 

Rezultati sa XII Festivala gudača u Šapcu, u organizaciji MŠ “Mihailo Vukdragović”.
Čestitamo!!!!
🎶🎶🎶🎻🎶🎶🎶