Međunarodno takmičenje ”Davorin Jenko” – disciplina klavir

Rezultati sa XX Međunarodnog takmičenja “Davorin Jenko” – disciplina klavir. Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicama! 🌺

🎶🎶🎶🎹🎶🎶🎶