Sastanak podružnice pedagoga osnovnih škola Juznobačkog okruga

U utorak, 21.03.2023. bili smo domaćini održavanja sastanka podružnice pedagoga osnovnih škola Juznobačkog okruga. U prijatnoj i radnoj atmosferi, prezentovali smo rad sa talentovanim učenicima u nasoj skoli, odnosno primenu Individualno obrazovnog plana po proširenom i obogaćenom programu – IOP3. U muzičkom delu učestvovale su učenice iz klase nastavnice Slavice Rankovic.

Izlagači na ovom sastanku su  prezentovali sledeće teme:

1. “Muzičke škole u Srbiji i rad sa talentovanim učenicima”, direktor Aleksandar Đurić

2. “Program podrške darovitim učenicima u OMŠ “Josip Slavenski”, pedagog Nataša Vujanović – Đumić.

3. Primeri dobre prakse, Nastavnik harmonike Damir Milošević i nastavnica solfedja Vlasta Orčić.

Na osnovu utisaka prisutnih pedagoga, sastanak je doprineo proširivanju znanja i iskustva a iznad svega motivaciji za unapređivanje pedagoške prakse u osnovnim školama.

Hvala učesnicima na angažovanju i uspešnom predstavljanju naše škole!