Ekipni festival solfeđa “Slavenski” 

Nakon pauze od 2 godine, radujemo se što vas po sedmi put pozivamo na EKIPNI FESTIVAL SOLFEĐA “SLAVENSKI” u  OMŠ “ Josip Slavenski“ u Novom Sadu (Radnička 19a). Takmičenje će se održati u terminu od 3. do 4. februara 2023. godine.

Prijave učesnika treba dostaviti najkasnije do  25. januara 2023. godine, i to elektronskim putem – popunjavanjem obrasca na linku:

LINK ZA PRIJAVU

Pravilnik, propozicije kao i primere sa prošlog EFSS 6 možete pogledati na sledećim linkovima:

PRAVILNIK EFSS7

PROPOZICIJE EFSS7

PRIMERI SA EFSS6

DOBRODOŠLI NA SEDMI EKIPNI FESTIVAL SOLFEĐA “SLAVENSKI”!

Donacija iznosi  1000,00  dinara po članu Ekipe
Uplaćuje se na račun OMŠ „ Josip Slavenski“, Novi Sad
Broj računa: 840-335666-87
Svrha uplate: Donacija za Festival solfeđa „ Slavenski“
Model: 97
Poziv na broj:  3210013
U slučaju otkazivanja, donacija se ne vraća.
Važna napomena:
– Učenik –  može biti predstavnik u dve različite Ekipe
– Učenik – član iz IVa kategorije može učestvovati i u  IVb kategoriji
( test iz teorije ) – u tom slučaju se donacija za IVa kategoriju plaća puna cena, a za  IVb kategoriju se umanjuje za 50% ( 500,00 dinara )