EKIPNI FESTIVAL SOLFEĐA EFSS8 2024.

Kao i prethodne, i  ove školske  2023/2024. godine planirno je da se održi se po osmi put
EKIPNI FESTIVAL SOLFEĐA „SLAVENSKI“  u  OMŠ “Josip Slavenski“ u Novom Sadu
(Radnička 19a, 21 000 Novi Sad) u terminu – 15 – 16. marta 2024. godine.
Prijave učesnika treba dostaviti najkasnije do 1. marta 2024. godine, i to elektronskim putem – popunjavanjem obrasca na linku LINK ZA PRIJAVU

Kao osnivači  jedinstvenog festivala ekipnog tipa, radujemo se ponovnom susretu s Vama!
Očekujemo vas na takmičarskom druženju, u prijatnoj atmosferi.
Za sve  informacije možete nam se obratiti na e – mail adresu:
slavenski@gmail.com

DOBRODOŠLI!

POZIV na EFSS 8

PROPOZICIJE EFSS 8

PRAVILNIK EFSS 8

PRAVILNIK O RADU ŽIRIJA

PRIMERI SA TAKMIČENJA